|

Czy połączenie odpowiedniego wieku i ślubu ma wpływ na trwałość związku?

Podobno nie ma złotego środka, który miałby wpływ na trwałość małżeństwa. Ale… Naukowo udowodniono i wskazano, które związki rozpadają się najrzadziej, a które mają szansę trwać aż „śmierć nas nie rozłączy”. Co według naukowców o tym fakcie przesądza? Czy jest to wiek, w którym bierze się ślub? A może coś innego…

Badania z Utah

Statystyki wykonane na podstawie danych zgromadzonych w ramach amerykańskiego narodowego spisu ludności – przedział wiekowy od 15 lat do 44 – który został przeprowadzony w latach 2006-2010, a także z lat 2011-2013 oraz wieloletnich doświadczeń życiowych pozwoliły wytypować pewne zależności między właśnie trwałością związku a wiekiem, w jakim powinno się zawierać małżeństwa. Badania przeprowadził Nicholas Wolfinger, który jest socjologiem z Uniwersytetu w Utah w USA. Wytypował kilka czynników, które mogą okazać się bardzo pomocną wskazówką w podjęciu decyzji o małżeństwie.

Udane małżeństwo a wiek partnerów

Zgodnie z wynikami badań Wolfingera, najbardziej trwałe pożycie małżeńskie jest u osób, które wzięły ślub w wieku między 28 a 32 rokiem. Prawdopodobnie jest to najbardziej optymalny czas, który pozwala na podjęcie najważniejszych życiowych decyzji. Gdy w związki wchodziły osoby młodsze lub starsze, ich małżeństwa nie były tak trwałe. Najgorsze statystyki mają śluby zawierane po 40-tym roku życia. Warto też zauważyć, jak stwierdził uczony, że duża różnica wieku między partnerami nie sprzyja trwałości małżeństwa. 18 procentom związków grozi rozwód i liczby rosną, gdy różnica wieku jest powyżej 10 lat. W takim wypadku ryzyko rozwodu kształtuje się na poziomie 39 %.

Naukowcy swoje, a życie swoje

Scenariusze pisane przez życie zdecydowanie różnią się od wyników badań naukowych. Tutaj tak naprawdę nie ma reguły. Nie można więc z całą stanowczością określić „wieku idealnego” do stanięcia na ślubnym kobiercu. Dlaczego tak jest? Wiek jest jednym z czynników, które mogą mieć wpływ na trwałość związku. Jego powodzenie tak naprawdę zależy od wielu czynników. Życie ogólnie rzecz ujmując niewiele ma wspólnego z danym ze statystyk, składa się z małych radości, powodzeń, błędów i problemów. To, jak radzą sobie z nimi ludzie ma największy wpływ ma trwałość małżeństw. Tak więc idealny wiek na zawarcie związku małżeńskiego to ten czas, kiedy oboje partnerzy tego po prostu chcą. Jeśli więc jesteście gotowi na ślub, nie czekajcie, bo warto także pamiętać, że nie ma i nie będzie żadnej złotej rady na to, w jaki sposób można utrzymać małżeństwo przez wiele lat. Jeżeli ludziom się to w ogóle udaje, ale tylko dzięki ciężkiej obustronnej pracy.

Podobne wpisy